FORSKNING, UDDANNELSE OG OFFENTLIG FOREVISNING AF ASTRONOMI

Da Århus byråd i 1909 vedtog at bygge Ole Rømer Observatoriet i forstaden Højbjerg, syd for Århus, indgik det i beslutningen, at "Observatoriet stilles i undervisningens tjeneste". I dag - hundrede år senere - foregår der stadig undervisning i den nu fredede bygning. Mange astronomistuderende ved Aarhus Universitet får deres første erfaringer med observationel astronomi ved observatoriets teleskoper.

Efterhånden benyttes observatoriet dog først og fremmest til offentlige præsentationer af astronomi. Fra september til april er der forevisninger omkring 15 aftener hver måned. Det er gratis at deltage, men det er nødvendigt at reservere på forhånd på Steno Museet, telefon 8942 3975.

Der er plads til max. 30 personer og forevisningerne finder sted uanset vejret. De omfatter en rundtur i observatoriet, en introduktion til teleskoperne, et kort astronomiforedrag med plads til spørgsmål og naturligvis et kig på aftenhimlen, hvis vejret er klart.

  

Se mere om Ole Rømer Observatoriet her.