KLUBMØDER

Alle klubmøder afholdes i Ole Rømer Observatoriet, som ligger ved siden af Vædde-løbsbanen.

Møderne begynder klokken 19:30.

Du kan deltage i tre møder, før du beslutter, om du vil melde dig ind i foreningen.

Medlemskab koster for tiden 250 kroner om året.

Personer under 15 år kan ifølge en voksen deltage gratis på klubmøderne.

Meld dig ind i Østjyske Amatør Astronomer.

KALENDER MED KLUBAKTIVITETER FOR 2016

Forår 2018

11/1 "Kavalkade om 20 kvinders bidrag til astronomien" - Martin Jensen

8/2  Indlæg om kikkerttyper og fremvisning af klubudstyret.

8/3 Indlæg fra Martin Jensen om rejsen til USA/solformørkelsen

12/4 Medlemmers aften (køb og salg ?)

17/5 "Måling af gravitationsbølger" - Jørgen Enkelund

14/6 "Rumtid og gravitationsbølger" - Ulrik Uggerhøj, Aarhus Universitet

Efterårets program er ikke fastlagt endnu, men mødedatoerne bliver:

9. august
13. september
11. oktober
8. november
13. december

---

Til hvert møde starter vi med en gang "Siden sidst", og vi har altid en snak om "Medlemmers aktiviteter". Så tag dine bidrag og spørgsmål med.