Billeder fra Venuspassagen 6. juni 2012

Observatoriet - og dele af vores lokale solsystem

Galakser og stjernetåger